Nắm trọn cách dùng cấu trúc Unless cùng bài tập thực hành

Cấu trúc Unless là cấu trúc ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh và cũng khá phức tạp. Trong bài viết hôm nay Tài Liệu 365 sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật các thông tin về cấu trúc câu Unless cùng phần bài tập đính kèm để các bạn có thể luyện tập một cách nhanh nhất nhé!

Cấu trúc Unless
Cấu trúc Unless

I. Unless là gì?

Unless được sử dụng với ý nghĩa “ trừ khi” hoặc “nếu không”. Unless đồng nghĩa với If…not. Tương tự như If, Unless theo sau bởi một thì hiện tại, một quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành. Ví dụ:

 • Unless you study hard, you won’t pass the exam. (Nếu bạn không học chăm chỉ, bạn sẽ không đỗ kỳ thi.)
 • I won’t go to the party unless my friend invites me. (Tôi sẽ không đến bữa tiệc trừ khi bạn mời tôi.)
 • Unless it stops raining, we won’t be able to have a picnic. (Nếu không ngừng mưa, chúng ta sẽ không thể đi dã ngoại.)
Unless là gì?
Unless là gì?

II. Vị trí của mệnh đề Unless

Trong câu điều kiện, ta không cần quá bận tâm với mệnh đề trong câu. Mệnh đề chứa Unless có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Ví dụ:

 • Unless you hurry, you will miss the train. (Nếu bạn không vội, bạn sẽ lỡ chuyến tàu.)
 • I won’t be able to help you unless you tell me what’s wrong. (Tôi sẽ không thể giúp bạn trừ khi bạn nói cho tôi biết có gì không ổn.)
 • Unless it stops raining, we won’t go for a walk. (Nếu không ngừng mưa, chúng ta sẽ không đi dạo.)
Vị trí của mệnh đề Unless
Vị trí của mệnh đề Unless

III. Cách sử dụng cấu trúc Unless

Cấu trúc Unless được sử dụng trong nhiều cấu trúc khác nhau, dưới đây Tài liệu 365 đã tổng hợp lại các công thức Unless phổ biến, cùng nhau tìm hiểu nhé!

1. Cấu trúc Unless trong câu điều kiện

Câu điều kiện là loại phổ biến nhất ta có thể sử dụng Unless. Có 3 loại câu điều kiện như sau:

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 1: Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Unless và If not có thể thay thế được cho nhau. Cấu trúc:

Unless + S + V (thì hiện tại đơn), S + Will/Can/Shall + V

Ví dụ:

 • Unless she studies hard, she will fail the test. (Trừ khi cô ấy học chăm chỉ, cô ấy sẽ trượt kỳ thi.)
 • Unless they arrive on time, we will start the meeting without them. (Trừ khi họ đến đúng giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp mà không có họ.)
 • Unless he pays the bill, he can’t leave the restaurant. (Trừ khi anh ấy trả hóa đơn, anh ấy không thể rời khỏi nhà hàng.)

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 2: Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại. If not và Unless có thể thay thế được cho nhau. Cấu trúc:

Unless + S + Ved/V2 (Quá khứ đơn), S + would + V

Ví dụ:

 • Unless he finished his homework, he wouldn’t be able to go out to play. (Trừ khi anh ấy hoàn thành bài tập, anh ấy sẽ không thể đi ra ngoài chơi.)
 • Unless they booked their tickets in advance, they would have trouble finding seats. (Trừ khi họ đặt vé trước, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi.)
 • Unless she studied abroad, she wouldn’t have learned a new language. (Trừ khi cô ấy đi du học, cô ấy sẽ không học được một ngôn ngữ mới.)

Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 3: Cấu trúc Unless trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả một tình huống đã không xảy ra trong quá khứ. Có thể sử dụng If not thay thế cho Unless và ngược lại. Cấu trúc:

Unless + S + had + Ved/V3, S + would + have + Ved/V3

Ví dụ:

 • Unless they had studied for the exam, they wouldn’t have passed. (Trừ khi họ đã học cho kỳ thi, họ sẽ không đỗ.)
 • Unless she had saved enough money, she wouldn’t have been able to buy a new car. (Trừ khi cô ấy đã tiết kiệm đủ tiền, cô ấy sẽ không thể mua được chiếc ô tô mới.)
 • Unless we had left early, we wouldn’t have caught the train. (Trừ khi chúng ta đã rời khỏi sớm, chúng ta sẽ không kịp bắt chuyến tàu.)
Cấu trúc Unless trong câu điều kiện
Cấu trúc Unless trong câu điều kiện

2. Cấu trúc Unless dùng để đề xuất ý kiến

Cấu trúc Unless còn được sử dụng khi bạn muốn đề xuất 1 ý kiến gì đó. Lưu ý, trong trường hợp này thì cấu trúc If…not không thay thế được cho cấu trúc Unless.

Ví dụ:

 • Unless we find a better solution, I strongly disagree with implementing this new policy. (Trừ khi chúng ta tìm ra một giải pháp tốt hơn, tôi mạnh mẽ phản đối việc thực hiện chính sách mới này.)
 • I will go out with my friends unless my mother allows me. ( Tôi sẽ đi chơi với bạn bè trừ khi mẹ tôi cho phép điều đó).
Cấu trúc Unless dùng để đề xuất ý kiến
Cấu trúc Unless dùng để đề xuất ý kiến

3. Cấu trúc Unless mang tính cảnh báo

Bạn có thể sử dụng cấu trúc Unless để nhấn mạnh hoặc thúc giục một hành động cần được thực hiện khẩn cấp, tránh hậu quả. Bạn có thể sử dụng If..not tuy nhiên sắc thái lại không bằng được Unless. Ví dụ:

 • Unless you study harder, you will fail the final exam. (Nếu bạn không học chăm chỉ hơn, bạn sẽ trượt kỳ thi cuối kỳ.)
 • Unless you wear a helmet, you can’t ride the motorcycle. (Nếu bạn không đội mũ bảo hiểm, bạn sẽ không thể lái xe máy.)
 • Unless you lock the doors, there is a risk of burglary. (Nếu bạn không khóa cửa, có nguy cơ bị trộm.)
Cấu trúc Unless mang tính cảnh báo
Cấu trúc Unless mang tính cảnh báo

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Unless

Sau đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn sử dụng chính xác cấu trúc Unless: 

 • Unless đã mang sẵn ý nghĩa phủ định, vì thể Unless chỉ nên đi với câu khẳng định
 • Unless = otherwise = If not
 • Unless không bằng If not (lưu ý là if not viết liền). If not là câu điều kiện dạng ẩn ý. Người ta sử dụng câu điều kiện này khi đằng trước nó đã là một câu phủ định và dùng If not để tránh nhắc lại lần thứ 2 của vế phủ định này. Ví dụ: John won’t come tomorrow, if not, everything will become very difficult.

IV. Hướng dẫn viết lại câu với cấu trúc Unless

Viết lại câu với cấu trúc Unless  là một trong những bài tập viết lại câu phổ biến nhất trong các bài thi. Vậy các dạng bài thường gặp nhất là gì? Cách giải quyết các bài tập này như thế nào? Hãy cùng Tài liệu 365r tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

Các dạng bài thường gặp với cấu trúc Unless:

 • Viết lại câu với cấu trúc If…not
 • Chuyển câu sau thành câu đảo ngữ
 • Viết lại câu bằng các từ cho sẵn để nghĩa câu không thay đổi.

Một mẹo hay Tài liệu 365 muốn giới thiệu với bạn để chinh phục dạng bài này là ta nên biến đổi câu theo 2 bước như sau:

 • Bước 1: Biến đổi câu về dạng truyền thống (đi với If)
 • Bước 2: Chuyển về Unless

Ví dụ: Hurry up! Otherwise you will miss the bus (Nhanh lên nếu không thì bạn bị nhỡ chuyến xe bus đấy)

 • Bước 1: Ta có thể chuyển về dạng truyền thống như sau: If you don’t hurry up, you will miss the bus.
 • Bước 2: Sau đó là chuyển về dạng chứa cấu trúc Unless: Unless you hurry up, you will miss the bus.

V. Các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless

Sau đây là một số lỗi các bạn thường gặp khi dùng Unless, hãy đọc thật kỹ để tránh những lỗi này nhé.

 Các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless
Các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Unless

1. Sử dụng cấu trúc Unless trong dạng câu hỏi

Trong câu hỏi, bạn chỉ được dùng cấu trúc If…not chứ không thể dùng cấu trúc Unless. Ví dụ:

 • What happens if we don’t submit the report on time? (Nếu chúng ta không nộp báo cáo đúng hạn, điều gì sẽ xảy ra?)
 • What happens if I don’t pay my bills? (Nếu tôi không thanh toán hóa đơn, điều gì sẽ xảy ra?)
 • What happens if they don’t follow the safety guidelines? (Nếu họ không tuân thủ các quy tắc an toàn, điều gì sẽ xảy ra?)

2. Sử dụng will/would trong mệnh đề có Unless

Trong mệnh đề chứa Unless thì chúng ta không được sử dụng will hoặc would. Ví dụ: 

 • Unless you get over everything, your life will be a failure. (Nếu bạn không vượt qua được mọi thứ, cuộc sống của bạn sẽ chìm trong thất bại)

=> Không dùng: Unless you will get over everything, your life will be a failure.

3. Sử dụng khi diễn đạt ngữ nghĩa của If

Ta không thể sử dụng Unless để thay thế khi ta muốn trình bày câu mang ý nghĩa If – nếu. Ví dụ:

 • We will go out If it doesn’t rain tomorrow. (Chúng tôi sẽ đi ra ngoài nếu mai không mưa)

=> Không dùng: We will go out unless it doesn’t rain tomorrow. 

 • If I don’t win the lottery, I can’t travel around the world. (Nếu tôi không trúng sổ xố, tôi không thể đi du lịch vòng quanh thế giới)

=> Không dùng: Unless I don’t win the lottery, I can’t travel around the world.

VI. Bài tập cấu trúc Unless có đáp án chi tiết

Bài tập: 

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “unless” với động từ thích hợp.

 1. I won’t go to the party ____________________ (you invite me).
 2. They won’t pass the exam ____________________ (they study hard).
 3. He won’t be able to play the guitar ____________________ (he practices regularly).
 4. Unless you study hard, you_________________ (get) good grades.
 5. You can’t get a job unless you_______________ (have) experience.

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc “Unless” và “If…not”

 1. If you don’t study hard, you won’t pass the exam. -> Unless………………………………
 2. If she doesn’t leave now, she will miss the train. -> Unless………………………………
 3. If they don’t wear helmets, they can’t ride motorcycles. -> Unless………………………………
 4. If you don’t water the plants, they will die. -> Unless………………………………
 5. If he doesn’t pay the bill, he will be asked to leave the restaurant. -> Unless………………………………

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. I won’t go to the party unless you invite me.
 2. They won’t pass the exam unless they study hard.
 3. He won’t be able to play the guitar unless he practices regularly.
 4. Unless you study hard, you won’t get good grades.
 5. You can’t get a job unless you have experience

Bài tập 2:

 1.  Unless you study hard, you won’t pass the exam.
 2. Unless she leaves now, she will miss the train.
 3. Unless they wear helmets, they can’t ride motorcycles.
 4. Unless you water the plants, they will die.
 5. Unless he pays the bill, he will be asked to leave the restaurant.

Cấu trúc Unless đã được Tài liệu 365 khai thác hết tất cả những kiến thức, thông tin. Để có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa về các cấu trúc ngữ pháp khác. Hãy tiếp tục theo dõi Tài liệu 365 mỗi ngày nhé!

5/5 - (1 vote)
Ánh Bùi
Ánh Bùihttps://tailieu365.net/
Xin chào! Mình là Ánh, người sáng lập ra cộng đồng học tiếng Anh "Tài liệu 365". Với tinh thần tự học ngôn ngữ tiếng Anh trong suốt 5 năm qua, mình cam kết mang đến cho độc giả những tài liệu chất lượng, miễn phí 100% và kiến thức sâu rộng, chính xác để các bạn có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh của mình hiệu quả nhanh chóng!

Bài viết cùng chuyên mục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trọn bộ Cambridge

Tailieu365.net xin gửi tặng bạn đọc trọn bộ Cambridge bản đẹp và mới nhất hiện nay và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Danh mục tailieu365.net