Điều khoản sử dụng

Mục này để quy định các Điều khoản sử dụng Website này. Khi truy cập website hoặc bất kỳ phần nào của website, khách hàng đồng ý với các Điều khoản này.

I. Quyền sở hữu

Tailieu365.net và các bên khác là chủ sở hữu của thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác được thực hiện trên trang web này. Không được sử dụng các nhãn mác và thương hiệu hiển thị trên trang Web nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Tailieu365.net hoặc bên sở hữu chúng. Các tài liệu ở tailieu365.net được bảo vệ bản quyền. Không ai được phép sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử với mục đích thương mại hay công cộng mà không được Tailieu365.net chấp thuận bằng văn bản.

II. Không đảm bảo

Việc xây dựng thông tin được nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu được cung cấp cho khách hàng dưới dạng như hiện thời mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Không có đảm bảo nào về việc không vi phạm, tính bảo mật và chính xác hoặc phù hợp với mục đích cụ thể nào đó liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

III. Thư điện tử

Tailieu365.net không đảm bảo các thử điện tử được gửi đến tailieu365.net được bảo đảm một cách an toàn. Và tailieu365 không chịu bất kỳ thiệt hại nào người sử dụng gặp phải nếu gửi thư điện tử cho tailieu365.net hoặc hậu quả phát sinh khi sử dụng trang web.

IV. Truyền thông qua Internet

Do tính chất của internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, truyền dữ liệu chậm trễ hoặc tín hiệu không đúng. Tailieu365 không chịu bất cứ trách nhiệm với các lỗi chức năng và thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của tailieu365.net

V. Tải xuống

Chúng tôi không bảo đảm website sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc truy cập không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất, hoặc hủy bỏ thông tin. Hoặc các loại virus gây ảnh hưởng đến thiết bị khách hàng sử dụng. Chúng tôi cũng không tuyên bố đảm bảo chính xác chức năng vận hành của bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết tới Website