Download trọn bộ 3 cuốn English Grammar in Use PDF & Review chi tiết

English Grammar in Use là bộ sách huyền thoại không thể thiếu với những bạn đang học ngữ pháp, đặc biệt là chuẩn bị cho các kỳ thi như IELTS, TOEIC,..Bộ sách gồm 3 cuốn cho 3 trình độ khác nhau. Cùng tailieu365 – Tài liệu tiếng Anh tìm hiểu từng cuốn và download bộ sách PDF ở cuối bài nhé!

English Grammar in Use
English Grammar in Use

I. Giới thiệu về bộ sách English Grammar in Use

1. Thông tin chung về bộ sách

English Grammar in Use là bộ tài liệu không thể thiếu đối với những ai đang muốn bổ sung thêm các kiến thức về ngữ pháp. Bộ tài liệu IELTS này bao gồm 3 cuốn tương ứng với 3 trình độ là: Elementary, Intermediate và Advanced.

 • Tên bộ sách: English Grammar in Use
 • Tác giả: Raymond Murphy & Martin Hewings
 • NXB: Cambridge University
 • Ngôn ngữ: Sách được viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh
 • Luyện kỹ năng: Cung cấp các chủ điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao.

2. Đối tượng phù hợp

Bộ sách bao gồm 3 cuốn dành cho 3 trình độ khác nhau, bạn có thể tham khảo ở bảng sau:

Tên sách Trình độ phù hợp Band điểm IELTS tương đương
Essential Grammar in Use Elementary 3.0 – 4.5 
English Grammar in Use Intermediate 4.5 – 5.5
Advanced Grammar in Use Advanced 5.5 – 6.5

Tham khảo thêm:

II. Review từng cuốn trong bộ sách English Grammar in Use

Cùng tailieu365 tìm hiệu nội dung chi tiết của 3 cuốn sách trong bộ English Grammar in Use bạn nhé:

1. Grammar in Use for Elementary

English Grammar in Use for Elementary
English Grammar in Use for Elementary

Đối tượng phù hợp: Sách Essential Grammar in Use dành cho trình độ cơ bản, muốn tiếp cận kiến thức nền tảng về ngữ pháp trong tiếng Anh. 

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách cung cấp 115 chủ điểm ngữ pháp và phân tích rõ theo từng dạng, câu và cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

Những chủ điểm trong sách Essential Grammar in Use bao gồm:

Chủ điểm Nội dung
Present 9 bài về các thì hiện tại với nội dung xoay quanh động từ sử dụng
Past 5 bài về các thì quá khứ với nội dung  xoay quanh động từ sử dụng
Present perfect 6 bài về thì hiện tại hoàn thành
Passive 2 bài về câu bị động, động từ tobe
Verb forms 2 bài về các dạng từ ở hiện tại, quá khứ đến từ chỉ tần suất
Future 4 bài về thì tương lai với cách dùng với trợ động từ
Modal verb, imperative 8 bài về động từ khuyết thiếu và câu cầu khiến
There and It 3 bài về các dạng chủ ngữ giả There và It
Auxiliary verbs 4 bài về trợ động từ
Questions 6 bài về các dạng câu hỏi như wh, do/does…
Reported Speech 1 bài về dạng câu tường thuật
Ing and to 4 bài về V-ing và to V
Go, get, do, make and have 4 bài về các động từ này Go, Get, Do, Make and Have.
Pronouns and possessives 6 bài về các đại từ và sở hữu cách
A, an and the 9 bài về dạng mạo từ a, an và the
Determiners and pronouns 11 bài về từ hạn định và đại từ
Adjectives and adverbs 8 bài về dạng tính từ và trạng từ
Word order 4 bài về sắp xếp trật tự của từ
Conjunctions and clauses 6 bài về liên từ và mệnh đề trong câu

2. English Grammar in Use for Intermediate

English Grammar in Use for Intermediate
English Grammar in Use for Intermediate

Đối tượng phù hợp: Cuốn sách dành cho học sinh trình độ trung cấp (intermediate). Cuốn sách cung cấp nhiều các cấu trúc mà học sinh trung cấp cần sử dụng. Một số học sinh ở trình độ cao nhưng thường gặp vấn đề về ngữ pháp cũng có thể sử dụng cuốn sách này.

Nội dung của sách:

 • Cuốn sách này bao gồm 145 đơn vị. Mỗi đơn vị tập trung vào một kiến ngữ pháp cụ thể. Một số vấn đề ngữ pháp (ví dụ như hiện tại hoàn thành hoặc cách sử dụng “the”) được đề cập trong nhiều đơn vị khác nhau.
 • Mỗi Unit có cấu trúc là: Trang bên trái là giải thích và ví dụ; trang bên phải là bài tập. 
 • Ở cuối sách có một phần Đáp án để bạn kiểm tra câu trả lời của mình cho các bài tập (trang 336).
 • Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm bảy phụ lục ở cuối sách (trang 292-301) bao gồm: Động từ bất quy tắc, dạng của động từ, đánh vần và Tiếng Anh Mỹ.

Những chủ điểm trong sách bao gồm:

Chủ điểm Nội dung
Present and past 6 bài về thì hiện tại, quá khứ và thì tiếp diễn
Present perfect and past 12 bài về thì hiện tại và quá khứ hoàn thành
Future  7 bài về thì tương lai
Modal verb 7 bài về động từ khuyết thiếu
If and wish 4 bài về câu if – wish
Passive 6 bài về câu bị động
Reported speech 2 bài về câu tường thuật
Questions and auxiliary verbs 4 bài riêng về từng dạng câu hỏi
Ing and to 16 bài về dạng động từ đuôi ing hoặc đi với to
Articles and nouns 13 bài riêng về mạo từ và danh từ
Pronouns and determiners 12 bài về đại từ nhân xưng và định từ
Relative clause 6 bài về mệnh đề quan hệ
Adjective and adverbs 15 bài về danh từ và trạng từ
Conjunctions and prepositions 24 bài về câu liên từ và giới từ
Phrasal verbs 9 bài về cụm động từ

3. English Grammar in Use for Advanced

English Grammar in Use for Advanced
English Grammar in Use for Advanced

Đối tượng phù hợp: Cuốn sách dành cho người học có trình độ cao. Bạn nên cân nhắc và đánh giá chính xác khả năng của bản thân trước khi lựa chọn học cuốn sách này tránh học lan man và không hiệu quả.

Nội dung cuốn sách:

 • Cuốn sách có 100 đơn vị về các lĩnh vực khác nhau của ngữ pháp.
 • Mỗi đơn vị có hai trang: giải thích và ví dụ ở bên trái, bài tập thực hành ở bên phải.
 • Bài đánh giá ngữ pháp bao gồm các lĩnh vực ngữ pháp mà bạn có thể đã học trước đó.
 • Bảng chú giải giải thích một số thuật ngữ được sử dụng để mô tả ngữ pháp.
 • Phụ lục cung cấp thông tin về động từ bị động, dạng câu hỏi, trích dẫn và động từ bất quy tắc.
 • Các Bài tập bổ sung cung cấp thêm bài tập về các lĩnh vực cụ thể.
 • Hướng dẫn học giúp bạn chọn đơn vị để học và các lĩnh vực để xem lại.
 • Đáp án cung cấp các câu trả lời cho các bài tập và một số nhận xét.
 • Index giúp bạn tìm thông tin mà bạn cần

Những chủ điểm trong cuốn English Grammar in Use for Advanced:

Chủ điểm Nội dung
Tenses 8 bài về các thì cơ bản
The Future 6 bài về thì tương lai và các từ sử dụng cho thì tương lai
Modals and semi – modals 6 bài về động từ khuyết thiếu
Linkings verbs, passives, question 7 bài về từ nối, động từ bị động và câu hỏi
Verb complementations – what follows verb 4 bài về bổ ngữ
Reporting 8 bài về câu tường thuật
Nouns 4 bài về danh từ nâng cao với động từ và chủ ngữ
Articles, determiners, quantifiers 8 bài về a, an, one, some…
Relative clauses 7 bài về mệnh đề quan hệ
Pronouns, substitution, leaving out words 6 bài về các dạng câu hỏi
Adjectives and advers 6 bài về tính từ và trạng từ
Adverbial clauses and conjunctions 9 bài về mệnh đề và liên từ
Prepositions 7 bài về giới từ
Organizing information 6 bài về những cấu trúc sắp xếp thông tin

III. Ưu và nhược điểm của bộ sách English Grammar in Use

Ưu điểm Nhược điểm
 • Sách thiết kế dễ học, chia theo các chủ điểm, hình ảnh minh họa, bài tập thực hành có hướng dẫn chi tiết.
 • Giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp thông dụng nhất.
 • Phần lý thuyết, bài tập liên quan tới các dạng lý thuyết vừa được đề cập và giải đáp bài tập 3.
 • Luôn có hỗ trợ gợi ý và câu trả lời cho các bài tập.
 • Tài liệu không phù hợp với người mới học cơ bản tiếng Anh.
 • Nội dung của sách không được cập nhật thường xuyên.

IV. Lời khuyên giúp học bộ sách English Grammar in Use hiệu quả

Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích tới từng cuốn sách mà bạn nên tham khảo:

1. Đối với cuốn English Grammar in Use for Elementary

 • Không nên học tất cả các Unit theo thứ tự từ đầu đến cuối. Hãy lựa chọn các Unit cần học. Ví dụ, nếu bạn gặp vấn đề với thì hiện tại hoàn thành (I have been, he has done, vv.), hãy học các Unit từ 15 đến 20.
 • Sử dụng phần Content hoặc mục lục (ở cuối sách) để tìm Unit mà bạn cần.
 • Nếu bạn không chắc chắn cần học các Unit nào, hãy sử dụng phần Hướng dẫn học tập (Study guide) ở cuối sách.
 • Học thông tin trên trang bên trái, sau đó thực hiện bài tập trên trang bên phải.
 • Sử dụng Key để kiểm tra câu trả lời của bạn. Key nằm trên các trang 283-309.
 • Học lại trang bên trái nếu bạn cảm thấy chưa nắm chắc nội dung ngữ pháp

2. Đối với cuốn English Grammar in Use for Intermediate

Các đơn vị không được sắp xếp theo độ khó, vì vậy không có ý định để bạn làm việc qua cuốn sách từ đầu đến cuối. Mỗi người học có các vấn đề khác nhau, và bạn nên sử dụng cuốn sách này để giúp bạn với ngữ pháp mà bạn gặp khó khăn.

Đây là cách bạn nên học:

 • Sử dụng Mục lục hoặc Chỉ mục để tìm đơn vị nào xử lý điểm mà bạn quan tâm.
 • Nếu bạn không chắc chắn đơn vị nào cần phải học, hãy sử dụng Hướng dẫn học ở trang 326.
 • Học giải thích và ví dụ trên trang bên trái của đơn vị mà bạn đã chọn.
 • Làm bài tập trên trang bên phải.
 • Kiểm tra đáp án của bạn với Key.
 • Nếu câu trả lời của bạn không đúng, hãy học lại trang bên trái để xem điều gì đã sai.
 • Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng cuốn sách đơn giản chỉ như một cuốn sách tham khảo mà không cần phải làm bài tập.

3. Đối với cuốn English Grammar in Use for Advanced

Bạn có thể sử dụng các đơn vị trong nhiều cách khác nhau. Bạn có thể học giải thích và ví dụ trước, sau đó làm bài tập ở trang đối diện, kiểm tra đáp án bằng Key, và sau đó xem lại giải thích nếu bạn mắc bất kỳ lỗi nào.

Nếu bạn đang chuẩn bị ôn luyện thi IELTS mà chưa biết sử dụng những tài liệu nào thì có thể tham khảo ngay các cuốn sách được ưa chuộng nhất: Collins Listening For IELTS, IELTS Writing for Success, Mat Clark IELTS Speaking, Hackers IELTS Reading, IELTS Trainer 2 PDF.

IV. Download trọn bộ sách English Grammar in Use PDF miễn phí

Download english grammar in use miễn phí
Download english grammar in use miễn phí

Bạn có thể download trọn bộ sách English Grammar in Use PDF ở đường link dưới đây:

Download English Grammar in Use PDF Full

Trên đây, tailieu365 đã giới thiệu chi tiết đến bạn bộ sách English Grammar in Use, cũng như là cách học sách hiệu quả của từng bộ sách. Đừng quên download bộ sách và rèn luyện thật chăm chỉ để chinh phục kiến thức ngữ pháp cho bản thân mình nhé!

4.8/5 - (6 votes)
Ánh Bùi
Ánh Bùihttps://tailieu365.net/
Xin chào! Mình là Ánh, người sáng lập ra cộng đồng học tiếng Anh "Tài liệu 365". Với tinh thần tự học ngôn ngữ tiếng Anh trong suốt 5 năm qua, mình cam kết mang đến cho độc giả những tài liệu chất lượng, miễn phí 100% và kiến thức sâu rộng, chính xác để các bạn có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh của mình hiệu quả nhanh chóng!

Bài viết cùng chuyên mục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trọn bộ Cambridge

Tailieu365.net xin gửi tặng bạn đọc trọn bộ Cambridge bản đẹp và mới nhất hiện nay và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Danh mục tailieu365.net