Chính sách bảo mật

Website tailieu365.net cam kết sẽ bảo mật thông tin riêng tư của khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn về những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

I. Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chi bưu điện, địa chỉ Email, số điện thoại,…khi khách hàng tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn trừ khi bạn cho phép sử dụng theo một cách khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần thăm quan website bao gồm số trang khách hàng xem, số liên kế mà bạn nhấp và những thông tin liên quan khi bạn kết nối đến tailieu365.net. Các thông tin mà trình duyệt khách hàng sử dụng để truy cập vào Website cũng được chúng thôi thu thập bao gồm: Địa chỉ IP, Loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng và thời gian mà các trình duyệt truy xuất đến.

II. Sử dụng thông tin các nhân

Chúng tôi sử dụng các thông tin qua Website để:

  • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
  • Cung cấp đến bạn các thông tin mới nhất về Tailieu365.net
  • Làm cơ sở để nâng cấp nội dung và giao diện Website
  • Khảo sát khách hàng
  • Quảng bá đến các sản phẩm và dịch vụ của Tailieu365.net

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân của khách hàng để liên hệ với các hình thức như thư giới thiệu, ngỏ lời, đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về các dịch vụ và sản phẩm, sự kiện hoặc thông tin tuyển dụng trong trường hợp khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

III. Chia sẻ về thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nào trừ các trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan Nhà nước, hoặc theo các quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể nếu phải cung cấp thông tin cho bên thứ ba. Chúng tôi cam kết chỉ chia sẻ thông tin nếu được sự đồng ý của khách hàng.

IV. Truy xuất về thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào khách hàng cũng có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình thông qua các liên kết mà chúng tôi cung cấp

V. Bảo mật thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân đề được lưu trữ và bảo mật tại hệ thông của Tailieu365.net

Tailieu365.net có biện pháp thích hợp về các kỹ thuật và thông tin để ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp và sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng được bảo mật bằng các công nghệ chuẩn quốc tế như PCL, SSL,..

Khách hàng không được có các hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp vào hệ thống hay bất cứ phương pháp nào làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của tailieu365.net. Các trường hợp vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin khách hàng cho các cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

VI. Sử dụng “Cookie”

Taileu365 có thể dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên Website.

Cookie không được sử dụng để chạy chương trình hay đưa Virus vào máy tính của khách hàng. Cookie chi được đọc bởi một trang chủ trang Web tiên miền được đưa ra Cookie cho khách hàng.

Khách hoàn toàn có thể đồng ý hoặc từ chối sử dụng Cookie. Tuy nhiên, nếu từ chối Cookie có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ tại Website của tailieu365.net

VII. Các thay đổi về chính sách

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi các chính sách trong trang này mà không phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu cảu tailieu365.net và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ có thời gian cập nhật ở bên dưới.