Cách phân biệt Raise và Rise trong tiếng Anh đơn giản, dễ nhớ

Raise and Rise là hai từ đồng âm thường xuyên gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Tuy nhiên, hai từ này có nghĩa và cách dùng hoàn toàn khác nhau. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách phân biệt Raise và Rise đơn giản, dễ nhớ để bạn sử dụng chính xác trong giao tiếp và viết tiếng Anh.

Raise và Rise
Raise và Rise

I. Raise là gì?

Raise là gì? Cách dùng và cấu trúc như thế nào? Cùng Tài liệu 365 – Tài liệu tiếng Anh tìm hiểu chi tiết nhé:

1. Ý nghĩa

Raise /reɪz/ có nghĩa là:

 • Nâng lên: Raise dùng để diễn tả hành động khiến một vật hoặc người nào đó di chuyển từ vị trí thấp lên vị trí cao hơn.
 • Tăng lên: Raise cũng được sử dụng để nói về việc tăng giá trị, mức độ, số lượng của một thứ gì đó.
 • Nuôi dưỡng: Raise còn có nghĩa là nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em hoặc động vật.

Các dạng phân từ của Raise:

Nguyên thể V2/ed V3/ed V-ing
Raise Raised Raised Raising

2. Cách dùng, cấu trúc raise trong tiếng Anh

Raise là ngoại động từ (transitive verb): luôn cần tân ngữ đi kèm.

Cấu trúc:

 • S + raise + O:
 • S + raise + O + to + V: (khi raise mang nghĩa “nâng cao”)

Ví dụ:

 • Raise your hand if you agree. (Hãy giơ tay lên nếu bạn đồng ý.)
 • The government raised taxes. (Chính phủ đã tăng thuế.)
 • She raised her children alone. (Cô ấy đã nuôi dạy con một mình.)
 • This issue raises a lot of questions. (Vấn đề này khơi dậy nhiều câu hỏi.)
Cách dùng, cấu trúc raise trong tiếng Anh
Cách dùng, cấu trúc raise trong tiếng Anh

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng “raise” trong một số cấu trúc đơn giản sau:

 • raise somebody/something: Nâng ai đó/ cái gì đó.
 • raise somebody/something/yourself + adv: Nâng ai đó/ cái gì đó/ lên vị trí nào đó.
 • raise something to something: Nâng cái gì đó đến mức nào đó.

3. Một số cụm từ thông dụng đi với Raise

Dưới đây là 10 cụm từ thường đi với Raise, tham khảo ngay:

Cụm từ Ý nghĩa Ví dụ
Raise a question Đặt câu hỏi She raised a question about the topic.
Raise awareness Nâng cao nhận thức The campaign aims to raise awareness about climate change.
Raise funds Gây quỹ They are raising funds for charity.
Raise an issue Đưa ra vấn đề The committee raised an issue regarding employee benefits.
Raise objections Phản đối Several members raised objections to the new policy.
Raise a child Nuôi nấng, dạy dỗ con cái It takes a village to raise a child.
Raise a toast Chúc mừng, nâng cốc Let’s raise a toast to celebrate this special occasion.
Raise your hand Giơ tay Please raise your hand if you have any questions.
Raise the bar Nâng cao tiêu chuẩn, yêu cầu The new regulations aim to raise the bar for safety standards.
Raise the alarm Báo động The loud noise raised the alarm among the residents.

II. Rise là gì?

Vậy Rise là gì? Cách sử dụng như thế nào cho đúng, hãy theo dõi ngay phần dưới đây bạn nhé:

1. Khái niệm

Rise /raɪz/ có nghĩa là:

 • Nâng lên (tự nhiên): Rise dùng để diễn tả hành động tự di chuyển từ vị trí thấp lên vị trí cao hơn của một vật hoặc người nào đó.
 • Mọc lên: Rise cũng được sử dụng để nói về việc mặt trời, mặt trăng hoặc các vì sao mọc lên.
 • Tăng lên: Rise còn có nghĩa là tăng lên về giá trị, mức độ, số lượng của một thứ gì đó.

Các dạng phân từ của rise:

Nguyên thể V2/ed V3/ed V-ing
Rise Rose Risen Rising

2. Cách sử dụng, cấu trúc Rise trong tiếng Anh

Rise là nội động từ (intransitive verb): không cần tân ngữ đi kèm.

Cấu trúc:

 • S + rise:
 • S + rise to + N/V: (khi rise mang nghĩa “đạt đến”)

Ví dụ:

 • The popularity of online shopping has risen dramatically in recent years. (Sự phổ biến của mua sắm trực tuyến đã tăng mạnh trong những năm gần đây.)
 • Despite the challenges, he rose to the top of the company through hard work and determination. (Mặc dù gặp nhiều thách thức, anh ấy đã lên đỉnh của công ty thông qua sự làm việc chăm chỉ và quyết tâm.)
 • The temperature is expected to rise significantly next week. (Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng đáng kể vào tuần tới.)
Cách sử dụng, cấu trúc Rise trong tiếng Anh
Cách sử dụng, cấu trúc Rise trong tiếng Anh

3. Một số cụm từ thông dụng đi với Rise

Dưới đây là một số cụm từ thông dụng đi với Rise, tham khảo:

Cụm từ Ý nghĩa Ví dụ
Rise to fame Nổi tiếng She rose to fame as a pop star.
Rise to the occasion Vượt qua thử thách He rose to the occasion and delivered a great speech.
Rise from the ashes Tái sinh, phục hồi The city rose from the ashes after the war.
Give rise to Gây ra, dẫn đến The new policy gave rise to a lot of controversy.
On the rise Tăng, gia tăng The number of COVID-19 cases is on the rise.
Rise early Dậy sớm I like to rise early in the morning.
Rise above Vượt qua We need to rise above our differences and work together.
Rise to power Lên nắm quyền He rose to power through hard work and determination.
Rise and shine Thức dậy It’s time to rise and shine!
The sun rises Mặt trời mọc The sun rises at 6:30 am tomorrow.

III. Phân biệt Raise và Rise trong tiếng Anh đơn giản

Để phân biệt Raise và Rise đơn giản, dễ nhớ nhất, các bạn hãy nhớ một số yếu tố khác nhau dưới đây:

Đặc điểm Raise Rise
Loại động từ Ngoại động từ (transitive verb) Nội động từ (intransitive verb)
Tân ngữ Luôn cần tân ngữ Không cần tân ngữ
Ý nghĩa Nâng lên (bắt buộc), tăng lên, nuôi dưỡng Nâng lên (tự động), mọc lên, tăng lên
Ví dụ
 • She raises her hand to ask a question. (Cô ấy giơ tay để đặt câu hỏi.)
 • The company plans to raise funds for charity. (Công ty dự định gây quỹ từ thiện.)
 • It’s challenging to raise a family in the city. (Việc nuôi dưỡng gia đình ở thành phố thật sự khó khăn.)
 • The sun rises in the east every morning. (Mặt trời mọc ở phía đông mỗi buổi sáng.)
 • The temperature is expected to rise throughout the week. (Dự kiến nhiệt độ sẽ tăng trong suốt tuần.)
 • Despite the challenges, he managed to rise to the top of his profession. (Mặc cho những thách thức, anh ấy đã vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp của mình.)

IV. Bài tập vận dụng Raise and Rise

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn thành câu:

 1. The price of gasoline has ____ in recent months. (raised / risen)
 2. The sun ____ in the east and sets in the west. (raises / rises)
 3. My parents ____ me to be a kind and compassionate person. (raised / rose)
 4. The company ____ a lot of money for charity. (raised / rose)
 5. The issue of climate change is becoming increasingly ____. (raised / risen)

Đáp án:

 1. risen
 2. rises
 3. raised
 4. raised
 5. raised

Phân biệt Raise và Rise có thể khó khăn, nhưng với những hướng dẫn và bài tập trong bài viết này, bạn có thể sử dụng hai từ này một cách chính xác và tự tin. Hãy tiếp tục luyện tập để ghi nhớ và áp dụng hiệu quả vào giao tiếp tiếng Anh của bạn.

5/5 - (1 vote)
Ánh Bùi
Ánh Bùihttps://tailieu365.net/
Xin chào! Mình là Ánh, người sáng lập ra cộng đồng học tiếng Anh "Tài liệu 365". Với tinh thần tự học ngôn ngữ tiếng Anh trong suốt 5 năm qua, mình cam kết mang đến cho độc giả những tài liệu chất lượng, miễn phí 100% và kiến thức sâu rộng, chính xác để các bạn có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh của mình hiệu quả nhanh chóng!

Bài viết cùng chuyên mục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trọn bộ Cambridge

Tailieu365.net xin gửi tặng bạn đọc trọn bộ Cambridge bản đẹp và mới nhất hiện nay và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Danh mục tailieu365.net