Tổng hợp phrasal verbs Go thông dụng trong tiếng Anh kèm bài tập

Phrasal verbs đóng vai trò thiết yếu trong việc sử dụng tiếng Anh thành thạo. Trong số đó, phrasal verbs Go là một nhóm từ phổ biến với nhiều nghĩa và cách dùng đa dạng. Bài viết này tổng hợp các phrasal verbs Go thông dụng nhất, cùng với ví dụ minh họa và bài tập thực hành nhằm hỗ trợ người học củng cố kiến thức và nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Phrasal verbs Go
Phrasal verbs Go

I. Go nghĩa là gì?

“Go” là một động từ mang nhiều nghĩa khác nhau trong tiếng Anh, bao gồm di chuyển, diễn ra, hoạt động, trở thành, v.v. Khi kết hợp với các giới từ hoặc trạng từ, “Go” tạo thành các phrasal verbs với những ý nghĩa mới mẻ và phong phú hơn.

Ví dụ:

  • She decided to go on with her plan despite the difficulties. (Cô ấy quyết định tiếp tục với kế hoạch của mình bất kể những khó khăn.)
  • The alarm clock goes off at 6 AM every morning. (Đồng hồ báo thức reo lên vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày.)

II. Tổng hợp phrasal verbs Go thông dụng trong tiếng Anh

Dưới đây là bảng tổng hợp các phrasal verbs Go thông dụng:

Phrasal Verb Nghĩa Ví dụ
Go after Theo đuổi, cố gắng đạt được She went after her dream of becoming a doctor.
Go ahead Tiếp tục, tiến hành You can go ahead and start the project without me.
Go against Phản đối, chống lại He went against his parents’ wishes and joined the army.
Go along Đồng ý, cùng với I’ll go along with whatever you decide.
Go around Lan truyền, đi vòng quanh The rumor went around that the company was going bankrupt.
Go away Đi khỏi, biến mất The pain went away after I took the medicine.
Go back Quay lại, trở về I need to go back to the store to return this item.
Go down Giảm xuống, thất bại The company’s profits have been going down for the past few years.
Go for Lựa chọn, cố gắng đạt được I’m going for a walk in the park.
Go in Vào, tham gia He went in for the surgery last week.
Go into Bắt đầu làm gì đó, đi vào chi tiết She went into detail about her experience.
Go off Nổ, tắt, bùng nổ The alarm went off at 6:00 AM.
Go on Tiếp tục, diễn ra The meeting went on for two hours.
Go out Đi ra ngoài, hẹn hò I’m going out with my friends tonight.
Go over Xem xét, kiểm tra Let’s go over the plan one more time.
Go through Trải qua, thực hiện He went through a lot in his life.
Go through with Thực hiện, hoàn thành She decided to go through with the divorce.
Go up Tăng lên, đi lên The price of gas has been going up lately.
Go with Phù hợp, đi cùng This dress goes well with your shoes.
Go without Không có, thiếu I can’t go without my coffee in the morning.
Tổng hợp phrasal verbs Go
Tổng hợp phrasal verbs Go

III. Một số phrasal verbs Go khác trong tiếng Anh

Ngoài các phrasal verbs Go đã được đề cập trong bài viết, còn có một số phrasal verb khác cũng thường được sử dụng trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ:

Phrasal Verb Nghĩa Ví dụ
Go across Đi qua, băng qua Ví dụ: I went across the street to buy a coffee.
Go along with Đồng ý, chấp thuận Ví dụ: I went along with his plan, even though I didn’t think it was a good idea.
Go at Tiếp cận, tấn công Ví dụ: The dog went at the cat, but the cat ran away.
Go back on Lấy lại, thay đổi quyết định Ví dụ: He went back on his promise to help me.
Go beyond Vượt qua, vượt xa Ví dụ: Her work went beyond my expectations.
Go by Dựa vào, theo Ví dụ: We can go by the map to find our way.
Go down with Mắc bệnh, chìm Ví dụ: He went down with the flu.
Go for a walk Đi dạo Ví dụ: I went for a walk in the park.
Go for it! Cố gắng, làm đi! Ví dụ: You should go for it and apply for the job.
Go in for Tham gia, theo đuổi Ví dụ: She went in for the competition and won first prize.
Go into detail Giải thích chi tiết Ví dụ: He went into detail about his experience.
Go off the deep end Mất kiểm soát, nổi điên Ví dụ: She went off the deep end when she found out her husband was cheating on her.
Go on a trip Đi du lịch Ví dụ: They are going on a trip to Europe next month.
Go on strike Bắt đầu đình công Ví dụ: The workers went on strike to protest against their low wages.
Go out of business Phá sản Ví dụ: The company went out of business last year.
Go out of fashion Lỗi thời Ví dụ: Bell-bottom pants are out of fashion now.
Go over Xem xét, kiểm tra Ví dụ: Let’s go over the contract before we sign it.
Go to bed Đi ngủ Ví dụ: It’s late, you should go to bed.
Go to pieces Suy sụp, tan vỡ Ví dụ: She went to pieces when she heard the news.
Go to town Vui chơi, tận hưởng Ví dụ: We went to town and had a great time.
Go under Phá sản, thất bại Ví dụ: The company went under due to financial problems.
Go up to Tiếp cận, đến gần Ví dụ: He went up to her and asked her for her number.
Một số phrasal verbs Go khác
Một số phrasal verbs Go khác

IV. Bài tập vận dụng phrasal verbs Go

Bài tập 1: Chọn phrasal verbs Go phù hợp để hoàn thành mỗi câu sau:

1. I need to _____ the instructions carefully before starting the project.

(a) go after; (b) go ahead; (c) go over; (d) go through.

2. The company’s profits _____ in the last quarter.

(a) went up; (b) went down; (c) went on; (d) went away.

3. She decided to _____ her dream of becoming a doctor.

(a) go after; (b) go along; (c) go around; (d) go away.

4. We need to _____ a plan for the upcoming event.

(a) go back; (b) go for; (c) go in; (d) go over.

5. The meeting _____ for two hours.

(a) went ahead; (b) went off; (c) went on; (d) went through.

Đáp án:

  1. (c)
  2. (b)
  3. (a)
  4. (d)
  5. (c)

Phrasal verbs Go là một phần quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Bài viết này đã hệ thống hóa các phrasal verbs Go thông dụng và cung cấp bài tập ứng dụng để giúp người học củng cố kiến thức và nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ.

5/5 - (1 vote)
Ánh Bùi
Ánh Bùihttps://tailieu365.net/
Xin chào! Mình là Ánh, người sáng lập ra cộng đồng học tiếng Anh "Tài liệu 365". Với tinh thần tự học ngôn ngữ tiếng Anh trong suốt 5 năm qua, mình cam kết mang đến cho độc giả những tài liệu chất lượng, miễn phí 100% và kiến thức sâu rộng, chính xác để các bạn có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh của mình hiệu quả nhanh chóng!

Bài viết cùng chuyên mục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trọn bộ Cambridge

Tailieu365.net xin gửi tặng bạn đọc trọn bộ Cambridge bản đẹp và mới nhất hiện nay và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Danh mục tailieu365.net