Download trọn bộ 6 quyển Lessons for IELTS PDF và Audio miễn phí

Một bộ sách cực hay giúp bạn luyện tập toàn diện cả 4 kỹ năng trong IELTS. Đó là Lessons for IELTS, cùng tailieu365 tìm hiểu xem bộ sách có nội dung gì? Đối tượng nào nên học? Đặc biệt là link tải trọn bộ sách PDF kèm theo file nghe Audio ở cuối bài để bạn học miễn phí.

Trọn bộ Lessons for IELTS
Trọn bộ Lessons for IELTS

I. Giới thiệu về bộ sách Lessons for IELTS

1. Giới thiệu chung về bộ sách 

Bộ sách Lessons for IELTS là tài liệu luyện IELTS giúp bạn rèn được cả 4 kỹ năng trong IELTS là Listening, Reading, Writing và Speaking. Cuốn sách được xuất bản bới đội ngũ giám khảo chấm thi nổi tiếng với nhiều bằng cấp về ngôn như học.

 • Tên bộ sách: Lessons for IELTS
 • Tác giả: New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
 • Số cuốn: 6 cuốn
 • NXB: Neworidental
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Luyện kỹ năng: Listening, Speaking, Writing, Reading, Vocabulary.

>>> Tham khảo thêm đầu sách:

2. Đối tượng phù hợp

Đối với những cuốn Intermediate phù hợp cho những bạn đã có một nền tảng nhất định trong IELTS (Band 3.0 IELTS trở lên)

Cuốn Lessons for IELTS Advanced có mức độ nâng cao hơn, cuốn này sẽ không dành cho những bạn mới học IELTS. Sách dành cho những bạn có nền tảng vững về các kỹ năng trong IELTS. Mục tiêu phù hợp đối với những cuốn Advance là 6.5 IELTS trở lên.

II. Review trọn bộ sách Lessons for IELTS chi tiết nhất

Để bạn có thể nắm bắt được những thông tin tổng quan nhất về bộ sách, tailieu365 sẽ review chi tiết cho bạn từng cuốn trong bộ tài liệu tiếng Anh này để giúp bạn đánh giá xem cuốn sách có phù hợp với bản thân mình hay không?

1. Cuốn sách Lesson for IELTS Listening

Sách Lesson for IELTS Listening
Sách Lesson for IELTS Listening

Những nội dung chính của cuốn sách Lesson for IELTS Listening bao gồm các phần như sau:

Tips for and Practice in Answering the IELTS Listening Question Types ( Mẹo và thực hành trả lời những loại câu hỏi Listening)
 • Xem trước câu hỏi và dự đoán lại thông tin mà bạn cần nghe
 • Nghe thông tin thực tế bao gồm thời gian, hẹn, địa điểm, và tên
 • Nghe chi tiết/mô tả
 • Nghe ý chính
 • Nghe quan điểm
Four Sections of the IELTS Listening Test (4 Sections của IELTS Listening Test) Mỗi Section của Lessons for IELTS Listening Test có những loại bài nghe khác nhau

 • Đối thoại giữa 2 người – Sections 1
 • Độc thoại – Sections 2
 • Hội thoại từ 3 người trở lên – Section 3
 • Bài học từ một khóa học – Section 4
Common Listening Topics (Topic thông dụng trong Listening) Bạn sẽ nghe những topic thường được sử dụng trong IELTS Listening Test. Một số chủ đề như sau:

 • Nhu cầu xã hội như: Hỏi đường, giá, thông tin (Section 1 và 2)
 • Chủ đề giáo dục như những khóa học và những chủ đề học thuật thông dụng (Section 3 và 4)
Vocabulary (Từ vựng) Mỗi unit bao gồm những bài tập thực hành để các bạn có thể nhận biết những từ vựng hữu dụng cho bài Listening Test. Ngoài ra là những cụm từ hữu dụng và thông dụng ở IELTS Listening Test

 • Bạn sẽ được thực hành:
 • Âm thanh nhận diện
 • Từ vựng nhận diện
 • Phân biệt các từ đồng âm – Ví dụ: their and there
 • Sử dụng các từ đồng nghĩa – Ví dụ: Clever, smart, intelligent
 • Viết lại câu – Sử dụng các cụm từ để viết lại câu với ý nghĩa tương đương

2. Cuốn sách Lesson for IELTS Reading

Sách Lessons for IELTS Reading
Sách Lessons for IELTS Reading

Những nội dung chính của cuốn sách Lesson for IELTS Reading bao gồm các phần như sau:

Reading Topics and Styles (Các chủ đề và phong cách trong Reading) Các chủ đề thường gặp trong IELTS Reading Test:

 • Technology, the environment, psychology, human biology, science, history, sport, medicine, the media, advertising.

Các phong cách trong đoạn văn trong Reading:

 • Narrative, description, and argument styles, Articles are written in newspaper, journal, and/or magazine style and are mostly at a level for an educated, general audience.
Vocabulary (từ vựng) Những bài tập thực hành sẽ giúp bạn học được những từ vựng hữu dụng cho Reading, chiến thuật đối phó với những từ vựng chưa biết trong bài đọc.
Strategies and Practice for Answering the IELTS Reading Question Types (chiến lược và thực hành trả lời các loại câu hỏi trong IELTS Reading) Tất cả câu hỏi trong IELTS Reading đều có trong Lessons for IELTS Reading:

 • Bài thực hành cho mỗi loại câu hỏi
 • Gợi ý hữu ích để tiếp cận từng loại câu hỏi
Practice Activities for Reading Quickly to Understand the Main Idea (Chiến thuật để nhanh chóng hiểu ý tưởng chính ở trong bài) Đây là kỹ năng quan trọng để thành công trong bài kiểm tra IELTS Reading. Mỗi Unit cung cấp những hoạt động để bạn hiểu ý tưởng chính trong bài trước khi đọc câu hỏi.
Practice Units (Units thực hành) Unit 5, 10, 15 trong tài liệu IELTS Reading này bạn sẽ được thực hành đọc và trả lời các câu hỏi.
Extension Activities (Hoạt động mở rộng) Những hoạt động được thiết kế để cung cấp những từ vựng mới hoặc giúp bạn hiểu sự tổ chức của đoạn văn một cách rõ ràng hơn.

Đối với 2 cuốn Lesson for IELTS Reading này tailieu365 cũng cung cấp cho bạn đầy đủ file nghe Audio ở cuối bài viết!

3. Lessons for IELTS Writing (Advanced and Intermediate)

Sách Lessons for IELTS Writing
Sách Lessons for IELTS Writing

Đối với Lesson for IELTS Writing thì có 2 cuốn trình độ Advanced và Intermediate. Nội dung của cuốn Intermediate tổng quan và hướng dẫn về từ vựng và ngữ pháp. Còn đối với cuốn Advanced sẽ đi chuyên sâu về Task 1 và Task 2. Nội dung cụ thể như sau:

3.1 Lessons for IELTS Writing – Intermediate

Cuốn sách Lesson for IELTS Writing Intermediate sẽ bao gồm những nội dung quan trọng sau:

Grammar (ngữ pháp) Ngữ pháp thông dụng và hữu dụng bạn cần để hoàn thành xuất sắc cả Task 1 và Task 2 IELTS Writing. 

Ví dụ:

 • Các thì của động từ
 • Cấu trúc ngữ pháp đúng cho so sánh, đánh giá, thảo luận, đưa ra ý kiến,..
 • Vị trí chính xác để viết về số, thời gian,..
 • Liên kết các ý tưởng và tổ chức bài viết của bạn
Linking Ideas and Organising Your Writing

(Liên kết ý tưởng và tổ chức bài viết)

Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên tính mạch lạc của bài Writing.

Ví dụ:

 • Những cách hữu dụng và phổ biến để liên kết ý tưởng trong câu và trong đoạn văn.
 • Cách để tránh lặp thông tin trong bài viết.
 • Viết những chủ đề và đoạn văn một cách rõ ràng.
 • Viết đoạn giới thiệu và kết luận một cách rõ ràng.
Vocabulary (từ vựng) Những từ phổ biến và thông dụng cho cả Task 1 và Task 2 Writing:

 • Task 1 – Từ vựng để viết về trend, sự thay đổi, phần trăm, data,…
 • Task 2 – Từ vựng liên quan đến chủ đề thông dụng của Task 2.
Content and Language for Common IELTS Topic (Nội dung và ngôn ngữ cho những chủ đề thông dụng trong IELTS)
 • Tas1: Viết đoạn overview của biểu đồ, data.
 • Task 2: Hiểu sự khác biệt giữa các loại Writing trong IELTS như so sánh, đánh giá, đưa ra quan điểm,..

3.1 Lessons for IELTS Writing – Advanced

Tập trung vào Task 1
 • Mỗi Unite của Lessons for IELTS Writing gồm 3 kiểu biểu đồ.
 • Bạn được hướng dẫn để phân tích các biểu đồ, sắp xếp các ý tưởng của họ và đưa ra những kết quả chính xác.
 • Các câu trả lời xác thực được đưa ra ở các cấp độ khác nhau để bạn có thể xác định sự khác biệt giữa mười bảy câu trả lời ở mức thấp, trung bình và cao.
 • Các hoạt động ngôn ngữ để củng cố và mở rộng ngữ pháp thiết yếu bao gồm việc sử dụng các từ liên kết.
 • Câu trả lời mẫu có ở mỗi Unit.
Tập trung vào Task 2
 • Mỗi Unit gồm các phiếu đánh giá phản ánh từ vựng và chủ đề.
 • Bạn được hướng dẫn để phân tích chủ đề và phong cách nội dung theo sau là loạt các hoạt động brainstorm ở mỗi Unit.
 • Thực hành ngôn ngữ nâng cao để củng cố và mở rộng ngữ pháp thiết yếu.
 • Câu trả lời mẫu ở cấp độ khác nhau ở mỗi Unit.

4. Lessons for IELTS Speaking (Intermediate and Advanced)

Như cuốn Writing, Lesson for IELTS Speaking cũng có 2 cuốn ở 2 trình độ là Intermediate và Advance. Cuốn Intermediate sẽ cung cấp các hướng dẫn về học và thực hành phát âm, ngữ pháp, từ vựng. Đối với cuốn Advance sẽ tập trung vào 3 Part của bài thi IELTS Speaking.

Sách Lessons for IELTS Speaking
Sách Lessons for IELTS Speaking

4.1 Lessons for IELTS Speaking – Intermediate

Vocabulary and common expressions for IELTS speaking topics ( từ vựng và cụm từ bày tỏ cảm xúc phổ biến trong các chủ đề Speaking) Mỗi Unit trong sách Lessons for IELTS Speaking có ngân hàng từ vựng bao gồm những từ vựng hữu dụng và câu bày tỏ cảm xúc cho topic đang thảo luận.
Pronunciation Exercises (Thực hành phát âm) Bạn sẽ được  thực hành:

 • Phát âm các từ riêng lẻ.
 • Liên kết các từ với nhau.
 • Nhận biết trọng âm của từ và câu.
 • Sử dụng nhịp điệu và ngữ điệu chính xác khi nói tiếng Anh.
Grammar (ngữ pháp) Các điểm ngữ pháp hữu ích và phổ biến mà bạn sẽ cần để nói thành công về các chủ đề phổ biến trong bài thi nói IELTS.

Ví dụ :

 • Các thì động từ phổ biến nhất và cách thức và thời điểm sử dụng chúng.
 • Cấu trúc ngữ pháp đúng để mô tả sự vật, kể chuyện về trải nghiệm của chính bạn, so sánh các sự kiện trong quá khứ và hiện tại, suy đoán về tương lai và đưa ra ý kiến.
Structuring answers and linking ideas together (Cấu trúc câu trả lời và liên kết các ý tưởng với nhau ) Ví dụ :

 • Những cách hữu ích và phổ biến để liên kết các ý tưởng trong bài nói.
 • Cách bắt đầu và mở rộng câu trả lời.
 • Thực hành xây dựng sự trôi chảy và tự tin khi thảo luận về các chủ đề nói IELTS thông dụng.

4.2 Lesson for IELTS Speaking – Advanced

Tập trung Part 1 Nội dung sách Lessons for IELTS Speaking Advanced bao gồm:

 • Phạm vi bao phủ
 • Trả lời tự nhiên
 • Nghe câu hỏi và trả lời
 • Trôi chảy, tốc độ và phản ứng nhanh
Tập trung vào Part 2
 • Mạch lạc, liên kết ý tưởng
 • Đưa ra ví dụ
 • Cá nhân hóa câu chuyện
 • Mô tả phản ứng, cảm xúc và biểu cảm
 • Tránh do dự và lặp từ, ý
Tập trung vào Part 3
 • Ngôn ngữ phức tạp để miêu tả ý tưởng trừu tượng
 • Từ vựng học thuật
 • Phát triển ý tưởng
 • Suy nghĩ nhanh chóng

Đối với quyển Lessons for IELTS Speaking Intermediate và Advance đều có file nghe Audio bạn có thể tải ở cuối bài viết!

III. Cách học bộ sách Lessons for IELTS hiệu quả nhất

Có tài liệu, nhưng để học sao cho hiệu quả thì không phải ai cũng biết cách. Tailieu365 sẽ chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm và một số lưu ý giúp bạn học sách hiệu quả:

 • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sách: Sách có những hướng dẫn cụ thể cho người học, vì thế hay đảm bảo đọc thật kỹ hướng dẫn trước khi làm bài để đạt hiệu quả tối đa nhé.
 • Xào đi xào lại kiến thức và bài tập: Bạn có thể làm lại cuốn sách 1 lần nữa để ghi nhớ tốt hơn cũng như là củng cố lại kinh nghiệm đã rút ra từ lần làm bài trước. Đây là cách rất hay giúp bạn tăng đáng kể chất lượng bài học của bạn
 • Lưu ý với cuốn Listening: Đối với Listening bạn nên tận dụng phần Transcript để lọc từ mới, phân tích nguyên nhân sai và để ý cách Paraphrase từ transcript ra câu hỏi. Đối với những cuốn còn lại thì cần tập trung luyện tập theo hướng dẫn sách đưa ra
 • In sách: Bạn có thể tải sách và in sách Lesson for IELTS PDF ra giúp việc luyện tập dễ hơn, và cũng giúp bảo vệ mắt của bạn.
 • Luyện đề thi IELTS: Chúng ta không chỉ học lý thuyết mà còn cần phải kết hợp với luyện đề thi IELTS theo cấu trúc mới nhất đế có thể đành giá tiến độ của bản thân. Học viên có thể tham khảo ngay cuốn IELTS Trainer 2 nhé!

IV. Tải 6 cuốn sách Lessons for IELTS PDF kèm Audio miễn phí

Nếu như không thể mua được bản cứng cuốn sách, Tailieu365 cung cấp cho bạn bản mềm Lesson for IELTS PDF bản đẹp kèm theo Audio của cuốn Listening và Speaking. Bạn có thể tải về tại Link dưới đây:

Download trọn bộ Lessons for IELTS PDF và Audio

Vậy là tailieu365 đã review rất chi tiết về nội dung của từng cuốn sách trong bộ sách Lessons for IELTS. Bạn hoàn toàn có thể đọc và nắm bắt được những nội dung mà bạn sẽ được học từ đó có thể quyết định sử dụng sách hay không? Nếu có tailieu365 cũng đã cung cấp bản mềm sách Lesson for IELTS PDF kèm Audio miễn phí để bạn tải về làm tài liệu học tập.

Chúc bạn luyện tập hiệu quả!

5/5 - (1 vote)
Ánh Bùi
Ánh Bùihttps://tailieu365.net/
Xin chào! Mình là Ánh, người sáng lập ra cộng đồng học tiếng Anh "Tài liệu 365". Với tinh thần tự học ngôn ngữ tiếng Anh trong suốt 5 năm qua, mình cam kết mang đến cho độc giả những tài liệu chất lượng, miễn phí 100% và kiến thức sâu rộng, chính xác để các bạn có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ Anh của mình hiệu quả nhanh chóng!

Bài viết cùng chuyên mục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trọn bộ Cambridge

Tailieu365.net xin gửi tặng bạn đọc trọn bộ Cambridge bản đẹp và mới nhất hiện nay và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Danh mục tailieu365.net